The Contractor (2022) คนพิฆาตคอนแทรคเตอร์

  • เจมส์ ฮาร์เปอร์ จ่าหน่วยรบพิเศษสหรัฐที่ปลดประจำการ “คนพิฆาตคอนแทรคเตอร์” ยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อครอบครัวเมื่อเขาเข้าร่วมองค์กรเอกชนที่ทำสัญญา หลังจากถูกปลดประจำการจากหน่วยรบพิเศษของสหรัฐฯ โดยไม่สมัครใจ เจมส์ ฮาร์เปอร์ (ไพน์) ดูหนังเรื่องนี้ได้ที่ fanmovie4k

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง