The Happening (2008) เดอะ แฮปเพนนิ่ง วิบัติการณ์สยองโลก

  • หัวเมืองใหญ่ๆ ในอเมริกากำลังถูกประชาชนตื่นตาตื่นใจด้วยเหตุการณ์ล้มเหลวที่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเกิดจากสาเหตุใด ผู้คนถูกล้างสติและตกอยู่ในความกลัวที่ไม่มีทางหายไป น่าสงสัยว่าสิ่งที่สามารถทำลายมนุษย์ได้อย่างรุนแรงและเฉียบพลันขนาดนี้เป็นอะไร อาจจะเป็นผลมาจากการจู่โจมแนวใหม่ของผู้ก่อการร้าย หรือการทดลองที่ผิดพลาดจนหยุดยั้งไม่ได้ หรืออาจเกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธเคมีที่ก่อกวนความสงบสุข หรือการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสที่ไม่สามารถควบคุมได้

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง