The Hypnosis (2021) สั่งจิตสยอง

  • Jin-ho “สั่งจิตสยอง” สูญเสียพ่อแม่ในอุบัติเหตุตั้งแต่ยังเป็นเด็ก เขาได้รับการสะกดจิตเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ โดฮยอน นักศึกษามหาวิทยาลัยสนใจการสะกดจิตของจินโฮ และเขาก็พยายามทำเช่นกัน

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง