The Lake (2022) บึงกาฬ

  • เด็กคนหนึ่งนำไข่ประหลาดกลับมาจนได้รู้ว่าเป็นไข่สัตว์ประหลาด “บึงกาฬ” มันโผล่ขึ้นมาจากทะเลสาบ และฆ่าทุกคนในเมืองนี้

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง