The Power (2021) ไฟดับ จับผี

  • “The Power” เรื่องราวของ “วัล” นางพยาบาลฝึกหัดที่ต้องจำใจยอมเข้าเวรกะดึกในวันเดียวกับที่สหภาพคนงานเหมืองประกาศหยุดงานประท้วง เป็นเหตุให้ไฟฟ้าดับทั่วเกาะอังกฤษ เรื่องราวนี้สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เมื่อพลังงานที่สำคัญอย่างไฟฟ้าถูกตัด วัลได้รู้สึกถึงความหนาวกายและความอึดอัดทางอารมณ์ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน นอกจากนี้เธอยังต้องเผชิญกับความสัมพันธ์ที่พังและความเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เกิดขึ้นเมื่อพลังงานสำคัญถูกตัดจากกัน ซึ่งทำให้เรื่องราวของ “The Power” เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้อ่านได้ทึ่งคิดเกี่ยวกับความสำคัญของพลังงานและผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อเราไม่มีพลังงานสำคัญอย่างไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง