The Reef Stalked (2022) ครีบพิฆาต

  • หลังจากการฆาตกรรมน้องสาวของเธอ นิค น้องสาวของเธอและเพื่อนอีกสองคนได้ตัดสินใจที่จะสลายตัวเพื่อหาความปลอบใจจากความเศร้าโศกที่สร้างขึ้นจากเหตุการณ์นี้ พวกเขาเลือกที่จะผจญภัยและพายเรือคายัคไปยังเกาะแปซิฟิก เป็นการท้าทายที่นำพาพวกเขาผ่านการเดินทางหลายชั่วโมง ในระหว่างทางนี้ เหล่าผู้หญิงต้องเผชิญหน้ากับความกลัวและความอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกๆ ขณะ อย่างไรก็ตามพวกเขาสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนกันเองในช่วงเวลาที่ทุกคนต้องการความกำลังใจและความเข้มแข็ง

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง