The Sanctuary (2009) สามพันโบก

  • เขาทั้งหลายเป็นตำรวจแห่งราชวงศ์ที่รับผิดชอบในการค้นหาของที่ถูกขโมยไป แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีใครสามารถค้นพบของเก่าเหล่านั้นได้ อาจเนื่องจากความลับของสถานที่ที่พวกเขาซ่อนของไว้หรืออาจเป็นเพราะความเชื่อว่ามีดอาบยาพิษจะโชคร้ายแก่ผู้ค้นพบ ว่ากันว่าถ้าใครค้นพบของเก่าเหล่านั้นจะได้รับความโชคดีจากวัตถุโบราณนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน มีดอาบยาพิษยังคงเป็นเรื่องของความสงสัยและตำหนิในประวัติศาสตร์ไทย

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง