The Sum of All Fears (2002) วิกฤตนิวเคลียร์ถล่มโลก

  • ไม่สามารถให้คำตอบที่แน่ชัดได้ว่าบรรดาผู้ก่อการร้ายสามารถวางระเบิดทำลายล้างในวงกว้างถล่มประเทศสหรัฐได้หรือไม่ เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่อาจเป็นเพียงสันนิษฐานเท่านั้น แต่จากข้อมูลของ CIA ที่เผยแพร่มา 20 ประเทศที่อยู่ในตะวันออกกลางและเอเชียใต้อาจกำลังพัฒนาอาวุธที่มีความอันตรายสูง อาจถูกนำไปใช้ในการทำลายล้างในระดับที่กว้างขึ้น แต่ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการวางระเบิดที่สามารถถล่มประเทศสหรัฐได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องติดตามและระวังการป้องกันเพื่อความปลอดภัยของประเทศในทุก ๆ ช่วงเวลา

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง