The Tai Chi Master (2022) ปรมาจารย์จางซานเฟิง

  • ซ่งใต้ ได้ถูกส่งไปต่อสู้ให้กับศัตรูต่างชาติที่เมือง Zhang Junbao เป็นลูกศิษย์ของฝ่ายซ่งใต้ และเขาได้แสดงความสามารถในการต่อสู้อย่างมากมาย ทำให้เขาดึงดูดความสนใจจากปรมาจารย์จางซานเฟิง ผู้มีอำนาจสูงสุดในราชวงศ์ ปรมาจารย์จางซานเฟิงได้มอบภารกิจให้กับ Zhang Junbao เพื่อทำให้เขาได้ยกระดับตนเองในการต่อสู้ เพื่อปกป้องประเทศจากการรุกรานของศัตรูต่างชาติ และนับว่าเป็นการสร้างพลังที่สำคัญให้กับราชวงศ์ซ่งใต้ในช่วงสุดท้ายของการปกครอง

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง