The Tank (2023) ท่อสยองพันธุ์ขย้ำ

  • หลังจากได้รับมรดกที่ดินชายฝั่งที่ถูกทิ้งร้างอย่างลึกลับ “The Tank” เบ็นและครอบครัวของเขาได้พบสิ่งมีชีวิตโบราณที่อยู่เฉยๆ ที่อยู่มานานหลายปี สิ่งนี้ทำให้เกิดความหวาดกลัวให้กับทั่วทั้งภูมิภาค และสร้างความสงสัยในบรรพบุรุษของเขาเองด้วย ไม่ว่าจะเป็นผู้คนในชุมชนหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ การค้นพบสิ่งมีชีวิตโบราณนี้ทำให้เขาต้องพยายามค้นหาคำตอบเกี่ยวกับต้นกำเนิดและประวัติศาสตร์ของมรดกที่เขาได้รับ และความลึกลับที่อยู่ในหลังความทรงจำของสิ่งมีชีวิตนี้

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง