The Wall (2018) เณรกระโดดกำแพง

  • ในการสำรวจสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเขา “เณรกระโดดกำแพง” ผู้สร้างภาพยนตร์หัวรั้นได้พบกับประสบการณ์ที่หลากหลายและน่าตื่นเต้น โดยเขาเห็นความจริงที่แท้จริงในปัจจุบัน ความจริงที่เกิดขึ้นในอดีต และความฝันที่เขามีอยู่เสมอ ผ่านการสำรวจสถานที่ต่าง ๆ เขาได้รับแรงบันดาลใจใหม่ และคาดหวังว่าผลงานของเขาจะเป็นที่น่าประทับใจและสร้างความหวังให้กับผู้ชม