This Is Where I Leave You (2014) ครอบครัวอลวน

  • หลังจากที่พ่อของครอบครัวอลวนเสียชีวิตไปแล้ว ครอบครัวต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานที่ไม่เคยเชื่อว่าจะเกิดขึ้นกับพวกเขา ญาติทั้งสี่คนได้รับบาดเจ็บร้ายแรงและถูกทุบตีจากชีวิตที่โตๆ และถูกบังคับให้กลับไปใช้ชีวิตในวัยเยาว์อีกครั้ง พวกเขาต้องอาศัยอยู่ใต้หลังคาเดียวกันเป็นเวลาเจ็ดวัน สภาพแวดล้อมที่อับอายและสภาพอารมณ์ที่ซับซ้อนทำให้ความเชื่อมั่นและความสามัคคีของครอบครัวอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นทุกข์ยาก แม้ว่าแม่จะพยายามแบ่งปันกับลูกๆ อย่างมากเกินไป แต่พวกเขาก็ยังต้องใช้ความแข็งแกร่งใจในการเผชิญหน้ากับความทุกข์ทรมานที่พวกเขาจะต้องพบเจอในอนาคต

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง