Time to Hunt (Sanyangeui sigan) (2020) ถึงเวลาล่า

  • ในอนาคตที่ใกล้เคียงนี้เรื่อง “ถึงเวลาล่า” เรื่องราวจะเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการเงินในประเทศเกาหลีและสร้างความสับสนใหญ่ขึ้นในสังคม ในพื้นที่นี้ มีกลุ่มของเยาวชนที่เจริญอาชญากรรมเพื่อรอดชีวิตในโลกที่มืดมนุษย์ของเกาหลีใต้ จุนซอกได้ออกจากคุกหลังจากการปล้นที่เพื่อนและเขาได้ทำผิดพลาดในครั้งก่อน ดูหนังเรื่องนี้ได้ที่ fanmovie4k

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง