Two Thumbs Up (2015) วีรบุรุษโจร

  • อาชญากรที่เพิ่งออกจากคุกที่ค้นหาอดีตคู่หูในคดีอาชญากรรมเพื่อปล้นอีกครั้ง “วีรบุรุษโจร” และพวกเขาวางแผนอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อดำเนินการตามเจตนาทางอาญา แต่สิ่งต่าง ๆ กลับกลายเป็นผิดเมื่อกลุ่มอาชญากรอีกกลุ่มโจมตีเป้าหมายเดียวกัน

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง