Vampire Twilight 4: Saga Breaking Dawn Part 2 (2012) แวมไพร์ทไวไลท์ 4 เบรคกิ้งดอว์น ภาค 2

  • หลังจากเบลล่าได้ใช้เวลาในการปรับตัวกับชีวิตใหม่เป็นแวมไพร์แล้ว กลุ่มแวมไพร์โวลตูรี่ก็เริ่มแสดงความต้องการให้เรเนสมี ลูกสาวของเอ็ดเวิร์ดและเบลล่าเข้าร่วมกลุ่ม ครอบครัวคัลเลนจึงต้องขอความช่วยเหลือจากกลุ่มแวมไพร์พันธมิตรทั่วโลกในการครอบครองและปกป้องครอบครัวของพวกเขา การที่ครอบครัวคัลเลนขอความช่วยเหลือจากกลุ่มแวมไพร์พันธมิตรทั่วโลกนี้จึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการต่อสู้กับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นต่อไป และสร้างความสามัคคีและความเชื่อมั่นในกลุ่มของพวกเขา

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง