Vesper (2022) เวสเปอร์ ฝ่าโลกเหนือโลก

  • ในนิยาย “เวสเปอร์ ฝ่าโลกเหนือโลก” เวสเปอร์ที่อายุเพียง 13 ปีต้องเผชิญกับความยากลำบากเพื่อรอดตัวรอดในโลกที่ล่มสลายลง พ่อของเธอเป็นเพียงผู้ค้นพบทางออกเพียงเดียวสำหรับเธอ ซึ่งทำให้เธอต้องดิ้นรนเพื่อปกป้องตัวเองและพ่อของเธอ ในการลุกขึ้นมาใหม่ เธอต้องใช้ทักษะที่มีอยู่ให้สูงสุดโดยใช้พละกำลังทุกวิถีทาง นอกจากนี้ เธอยังต้องใช้ความสามารถในการเจาะข้อมูลทางชีวภาพเพื่อใช้ในการต่อสู้และสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้กับตัวเองและโลกใบนี้

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง