Wag the Dog (1997) สองโกหกผู้เกรียงไกร

  • ไม่นานก่อนการเลือกตั้ง หมอผ่าตัดและโปรดิวเซอร์ฮอลลีวูดร่วมมือกันสร้างสงครามเพื่อปกปิดเรื่องอื้อฉาวทางเพศของประธานาธิบดี “สองโกหกผู้เกรียงไกร” หลังจากถูกจับได้ในสถานการณ์อื้อฉาวก่อนการเลือกตั้งหลายวัน การร่วมมือของของหมอผ่าตัดและโปรดิวเซอร์ฮอลลีวูดนี้เป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดและน่าประหลาดใจ ทั้งคู่กำลังพยายามกันรักษาศักยภาพและความเป็นเลิศของประธานาธิบดีอย่างไม่อาจนึกถึง การสร้างสงครามเพื่อปกปิดเรื่องอื้อฉาวทางเพศนั้นก็เป็นการแสดงถึงความพยายามในการปกปิดความลับและความผิดปกติที่อาจมีต่อประชาชน สิ่งนี้เตือนให้เห็นว่าการเลือกตั้งมีผลกระทบต่อหลากหลายด้านของสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เล็กน้อยหรือใหญ่โต การเลือกตั้งนั้นสามารถสร้างความเต็มใจและความคล่องตัวให้กับบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำ และอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเมืองหรือการแก้ไขปัญหาที่สำคัญในสังคม

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง