When I Get Home, My Wife Always Pretends to Be Dead (2018) ผมล่ะเพลีย…เมียแกล้งตาย

  • ครึ่งที่ดีกว่าของเขาประกอบไปด้วยการปฏิบัติที่แปลกและผิดปกติที่ทำให้เธอรู้สึกมีความสุขและพึงพอใจมากขึ้นเมื่อคนสำคัญของเธอกลับบ้านจากที่ทำงาน มีการจัดแสดงนิทรรศการไฟฟ้าที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจที่เธอดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้อย่างมาก ซอสมะเขือเทศกระเด็นที่เธอกินอยู่ก็ทำให้ผู้ชมตื่นเต้นและติดใจ นอนบนพื้นเป็นการแสดงที่เธอทำขึ้นเพื่อแสดงความรักและความสนใจต่อคนสำคัญของเธอ คำถามใน “When I Get Home” ที่โพสต์โดยชายคนหนึ่งเป็นการเชิญชวนผู้คนให้มาแบ่งปันประสบการณ์และความรู้สึกที่ดีกว่าของตนเองเมื่อเขากลับบ้าน

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง