Where the Wind Blows (2023) คู่พายุเดือด

  • ในภาพยนตร์ “Where the Wind Blows” ที่เกิดขึ้นในปี 1970 นี้เล่าถึงคณะกรรมการอิสระต่อต้านการทุจริตของฮ่องกง (ICAC) ที่ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อตามล่าบรรดาเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่ก่อให้เกิดการทุจริตในยุคก่อนสิ้นสุดอาณานิคม ในเรื่องราวนี้ เราได้พบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีความสามารถพิเศษอย่าง “เหลยเล่อ” (กัวฟู่เฉิง) และ “หนานเจียง” (เหลียงเฉาเหว่ย) ทั้งคู่มีความอุตสาหะและแข็งแกร่งในการต่อต้านการทุจริตที่รายงานเข้ามาให้ ICAC ตามหา ภาพยนตร์นี้สร้างความตื่นเต้นและระทึกขวัญในการต่อสู้กับการทุจริตที่รุนแรงในยุคดังกล่าว

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง