Zom 100 Bucket List of Dead (2023) ซอม 100 100 สิ่งที่อยากทำก่อนจะเป็นซอมบี้

  • เจ้านายรังแก “ซอม 100” ได้ถูกโลกระหว่างการทำงานหามรุ่งหามค่ำ และเขาไม่มีความสุขมากเท่าไร เพียงแต่มีโดรนขององค์กรเท่านั้นที่เขาได้มีอยู่ แต่สิ่งที่เขาต้องการทำก่อนที่จะกลายเป็นซอมบี้ คือการรับรู้ถึงการระบาดของซอมบี้ในโลก ดังนั้นเขาจึงตั้งใจทำ “Zom 100 Bucket List of Dead” เพื่อให้เขารู้สึกว่าเขามีชีวิตชีวาอยู่ในที่สุด และมีเป้าหมายในการรอดตายจากซอมบี้ แนวคิดของเขามาจากคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ที่เกี่ยวกับซอมบี้ เพื่อให้เขาสามารถเตรียมตัวและรอดชีวิตในสถานการณ์ที่เหนือความคาดหมาย

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง